Gessayova Centrum Volneho Casu Pezinok

Výpis podľa abecedy

13AÁBCDEFGHIJKLĽMNOPQRSŠTUÚVZŽ

1

1. Košická AA skupina
Psychosociálne centrum, Južná trieda 23, 040 01 Košice, Hilda 0907 459 998 František 0902 476 573 Marek 0903 204 731 Rolo 0904 738 956 PS centrum 055-678 45 20
(Kluby abstinentov)

1. psychiatrická klinika, UJPŠ Košice
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, 055 / 640 4255
(Psychiatrické zariadenia)

3

36. skautskĂ˝ zbor
SOUCH Ĺ aÄľa-VeÄŤa, 927 00 Ĺ aÄľa - VeÄŤa
(Neštátne organizácie)

A

A - klub
Hraničná č. 2, 841 02 Bratislava
(Kluby abstinentov)

A - klub Bardejov
Psychiatrické odd., Jirásková 13, 085 01 Bardejov
(Kluby abstinentov)

A - klub ÄŚlovek v krĂ­ze OZ
Wilsonovo nábrežie 82, 949 01 Nitra, 037 / 74 191 48
(Kluby abstinentov)

A - klub Modrý kameň
Interná ambulancia, 992 01 Modrý Kameň
(Kluby abstinentov)

A - klub Nové Mesto nad Váhom
Beckov 428, 916 38 Nové Mesto nad Váhom, 032 / 777 7167
(Kluby abstinentov)

A - klub pri Mestskom kultĂşrnom stredisku v Rimavskej Sobote
Nám. Š. M. Daxnera 1, 979 01 Rimavská Sobota
(Kluby abstinentov)

A - klub RevĂşca OZ Pohoda
LubenĂ­k 165 , 049 18 LubenĂ­k
(Kluby abstinentov)

A - sekcia
Nemocnica F.D. Roosevelta, Psychiatrické oddelenie, Cesta k nemocnici č.1, 974 01 Banská Bystrica
(Kluby abstinentov)

A klub NovĂ˝ zaÄŤiatok
MsKS (Junior), ul. A. Sládkoviča 2, 934 01 Levice
(Kluby abstinentov)

A2 Osuského Bratislava
AT, Osuského 10, 841 01 Bratislava
(Kluby abstinentov)

AA "24"
Misijný dom na Kalvárii, 949 01 Nitra
(Kluby abstinentov)

ADDICT, s.r.o., Súkromná ambulancia pre liečbu alkoholizmu a iných toxikománií Nitra
Krčméryho 843/14, 949 01 Nitra, 037 / 6526 542
(Psychiatrické zariadenia)

Ahoj Piešťany
Teplická 83, 921 01 Piešťany, 033 / 772 6575
(Neštátne organizácie)

AK - JASEŇ
Oravská Jasenica 130, 029 64
(Kluby abstinentov)

A-klub "DĂšHA"
Rínok 334, Psychiatr. nemocnica V. Zálužie, 951 35 Veľké Zálužie, 037 / 78 883 42
(Kluby abstinentov)

A-klub HRON Brezno
Psychiatrické oddelenie, Rázusova ulica č. 69, 977 01 Brezno
(Kluby abstinentov)

A-klub LuÄŤenec
Neštátne zdravotnícke stredisko, Erenburgerova 15, 964 01 Lučenec
(Kluby abstinentov)

A-klub Myjava
Jánošíková 383/4, 907 01 Myjava
(Kluby abstinentov)

A-klub Nádej
CUP - Centrum univerzitnej pastorácie, Štefánika 20, 960 01 Zvolen
(Kluby abstinentov)

A-klub Nádej Turčianske Teplice
Partizánska 14, 039 01 Turčianske Teplice
(Kluby abstinentov)

A-klub pri resocializačnom zariadení Čistý deň n.o.
Hodská cesta 1228, 924 01 Galanta
(Kluby abstinentov)

A-klub RohoĹľnĂ­k
P.O. Box 19, 906 38 RohoĹľnĂ­k
(Kluby abstinentov)

A-KLUB TornaÄľa, o.z.
Daxnerova 18, 982 01 TornaÄľa, Non-stop linka pomoci: 0918 70 18 70
(Kluby abstinentov)

A-klub TrenÄŤĂ­n KAT
Psychosociálne centrum, Palackého 21, 911 01 Trenčín
(Kluby abstinentov)

A-klub Trnava, kolektĂ­vny ÄŤlen "ZdruĹľenia abstinentov Slovenska"
SladovnĂ­cka ÄŤ. 29, 917 01 Trnava
(Kluby abstinentov)

A-klub v PL SuÄŤany
PL Sučany, Hradiská 20, 038 52 Sučany
(Kluby abstinentov)

ALFA Klub Pezinok
Dom dĂ´chodcov, HrÄŤiarska 37, 902 01 Pezinok
(Kluby abstinentov)

Aliancia Ĺľien Bratislava
Bratislava
(Sociálne)

Alžbetka n.o. Spišská Nová ves
Zimná 66, 052 01 Spišská Nová Ves
(Neštátne organizácie)

Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce pre klientov závislých od psychoaktívnych látok
Starohájska 2, 917 01 Trnava
(Psychiatrické zariadenia)

Anonymni narkomani
Lofflerová 2, 040 01 Košice
(Kluby abstinentov)

AnonymnĂ­ narkomani
Prima, Hviezdoslavovo námestie 17, Bratislava
(Kluby abstinentov)

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska o.z. Trenčín
Duklianskych hrdinov 18, 911 05 TrenÄŤĂ­n
(Kluby abstinentov)

Asociácia prevencie
Ľudovítov, časť Šopy 3, 941 11 Palárikovo, 035 / 64 939 85
(Neštátne organizácie)

ASTEROID, s.r.o Bratislava
Saratovská 24, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka, +421 264 367 630
(Psychiatrické zariadenia)

AT klub Skalica
Ambulancia klinickej psycholĂłgie NZZ, 909 01 Skalica
(Kluby abstinentov)

Azylové ubytovanie Bratislava
Bratislava, 02 / 6224 7877
(Iné)

AzylovĂ˝ dom - muĹľi
Pod Kalváriou 295, 955 01 Topoľčany, 038 / 522 4706
(Iné)

AzylovĂ˝ dom pre bezdomovcov, n.o.
Štúrová 55, 955 01 Nitra, 037 / 74 107 29
(Iné)

Á

Áno pre život - útulok pre ženy, dievčatá
Kostolná 60, Rajec, 015 01 Žilina , 041 / 542 4434
(Iné)

B

Brána do života, krízové centrum Bratislava
M.MedveÄŹovej 4, 851 03 Bratislava, 02 / 6241 0469
(Krízové)

BRATISLAVA - Ymca
Karpatská 2, II.poschodie, č.dv. 264, Bratislava, Ondrej D: 0914 185 413, Ondrej M: 0904 619 744
(Kluby abstinentov)

Bratislavská arcidiecézna charita
Krasinského 6, 821 04 Bratislava, +421 2 442 50 374 - sekretariát +421 2 442 50 374 - riaditeľ
(Všeobecné)

Bratislavský samosprávny kraj
Trnavská cesta 8/A, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava, 02 / 5542 3117
(Samosprávne orgány)

Budúcnosť - Centrum poradensko-intervenčných služieb pre riešenie závislostí
Wilsonovo nábr. 82, 949 01 Nitra
(Sociálne)

C

Centrum komunitného organizovania - Občianske združenie
Kapitulská 13, 974 01 Banská Bystrica, 048 / 412 3830
(Sociálne)

Centrum mentálneho zdravia MATKA, s.r.o. Bratislava
Haanova 7, 851 04 Bratislava, +421 2623 12 287 - recepcia
(Psychiatrické zariadenia)

Centrum Nádej - pomoc ohrozeným deťom Bratislava
Bratislava, 02 / 6224 9914
(Krízové)

Centrum neformálneho vzdelávania a prevencie
RemeselnĂ­cka 1, 050 01 RevĂşca, 058 / 4424 458
(Neštátne organizácie)

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Nitra
ulica J. Vuruma č.2, 949 01 Nitra, 037 / 6554 245 - 6 (ústredňa); 037 / 6554 247 (riaditeľka)
(Pedagogické a psychologické)

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Trnave
M. Sch. Trnavského 2, 917 01 Trnava, 033 / 5514 423
(Pedagogické a psychologické)

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Žilina
Predmestská 1613, 010 01 Žilina, 041 / 565 00 18
(Pedagogické a psychologické)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava
Ružová dolina 27, 811 04 Bratislava, 02 / 5477 5560, 02 / 5443 3118
(Pedagogické a psychologické)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dunajská Streda
Hlavná 37/19, 929 01 Dunajská Streda, 031 / 5530 283
(Pedagogické a psychologické)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec
Fraštácka 4, 920 01 Hlohovec, 033 / 7426 988
(Pedagogické a psychologické)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Levoča
Ružová ulica 91/1, 054 01 Levoča, 053 / 4511-968
(Pedagogické a psychologické)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Prešov
Ul. Levočská 7 (1. a 2. poschodie), 080 01 Prešov, 051 / 7715 526; 051 / 7754 621
(Pedagogické a psychologické)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici
Mládežnícka 34, 974 04 Banská Bystrica, 048 / 4134 751, 048 / 4134 752
(Pedagogické a psychologické)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencieTrenčín
Kubranská 20 so sídlom Kukučínova 473, 911 05 Trenčín, 032 / 7436 152
(Pedagogické a psychologické)

Centrum pre adiktológiu a duševné zdravie, n.o. - MUDr. Jozef Vido
Piešťanská 3; Blok C v BC Aquapolis Trnava naproti OC Galéria ("Tesco Extra"), vedľa "vodárenskej veže"., poschodie: 2., 917 01 Trnava, 033 / 2400 285 (po 16:00)
(Psychiatrické zariadenia)

Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica
Cesta k nemocnici č. 55, 974 01 Banská Bystrica, MUDr. Martin Somora - primár: Telefón: 0902 533 061 E-mail: somora@cpldz-bb.sk Veronika Končoková - vrchná sestra: Telefón: 0903 901 830 E-mail: koncokova@cpldz-bb.sk
(Centrum pre liečbu drogových závislostí)

Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava
Hraničná 2, P.O.BOX 51, 827 99 Bratislava, 02/ 53 41 74 64; 02/ 53 41 74 67; 02/ 53 41 74 72;
(Centrum pre liečbu drogových závislostí)

Centrum pre liečbu drogových závislostí CPLDZ Rieka s.r.o.
Na vodopád 184, 038 54 Šútov, 043 / 42 95 071
(Centrum pre liečbu drogových závislostí)

Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice
Skladná 2, 041 90 Košice, Riaditeľ: MUDr. Boris BODNÁR – riaditeľ, psychiater Telefón: 055/6222848 Vrchná sestra: Mgr. Eva DUCHOVÁ – vrchná sestra Telefón: 055/6222848 Ambulancia: 055/6222848 Lekári: MUDr. Ivica MITRÍKOVÁ KMEČOVÁ – zástupkyňa riaditeľa, psychiatričk
(Centrum pre liečbu drogových závislostí)

Centrum sociálnej prevencie
Ul. Sv. Cyrila a Metoda 4595/18, 955 01 Topoľčany
(Neštátne organizácie)

Centrum sociálnej prevencie
Ul. Sv. Cyrila a Metoda 4595/18, 955 01 Topoľčany
(Neštátne organizácie)

Centrum voľného času - Tornaľa
Mierová 83, 982 01 Tornaľa, 047 / 552 3163
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času - Veľký Krtíš
Poľná 1, 990 01 Veľký Krtíš, 047 / 483 1471
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času - Žiar nad Hronom
M.R. Štefánika 17, 965 01 Žiar n/Hronom 1, 045 / 673 3348
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času "Mladosť" Šurany
Partizánska 23, 942 01 Šurany, 035 / 650 1190
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Banská Bystrica
J. Kráľa 9, 974 19 Banská Bystrica, 048 / 415 2635
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Banská Bystrica
Havranské 9, 974 00 Banská Bystrica, 048 / 413 1590
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Bratislava I.
Štefánikova 35, 811 04 Bratislava, 02 / 5249 5686
(Štátne zariadenia)

Centrum voľného času Bratislava III.
Hlinická 3, 831 54 Bratislava, 02 / 4488 9179
(Štátne zariadenia)

Centrum voľného času Bratislava IV.
PeknĂ­kova 2, 841 02 Bratislava, 02 / 6436 5193
(Štátne zariadenia)

Centrum voľného času Bratislava V.
Gessayova 6, 851 02 Bratislava, 02 / 6231 5979
(Štátne zariadenia)

Centrum voľného času Brezno
Školská 7, 977 01 Brezno, 048 / 611 6600
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Cvrček
Angyalová 413/19, 967 01 Kremnica, 045 / 647 4034
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Domček - Krupina
M.R.Štefánika 33, 963 01 Krupina, 045 / 551 9361
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Domino - Zvolen
Bela IV. 1567/6, 960 01 Zvolen, 045 / 533 5715
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Domino, Klub primárnej prevencie drogových závislostí
Štefánikova 63, 949 01 Nitra, 037 / 65 263 73
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času ESKO Bratislava
Chlumeckého 12, 812 03 Bratislava, 02 / 4329 5707
(Štátne zariadenia)

Centrum voľného času Fafrňkáreň - Banská Štiavnica
L. Svobodu 40, 969 01 Banská Štiavnica, 045 / 691 1626
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Hnúšťa
Nábrežie Rimavy 457, 981 01 Hnúšťa, 047 / 542 2206
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Holíč
Školská 2, II.ZŠ, 908 51 Skalica, 034 / 668 5036
(Štátne zariadenia)

Centrum voľného času Hubanovo
Novozámocká 14, 947 03 Hurbanovo, 035 / 76 100 49
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Kolárovo
Mostová 2, 946 03 Kolárovo
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Komárno
Rozmarínová 2, 945 01 Komárno, 035 / 773 0396
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Levice
Sládkovičova 2, 934 01 Levice, 036 / 63 163 09
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Magnet - Lučenec
Ulica mieru 45, 984 01 LuÄŤenec 1, 047 / 433 3797
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Malacky
Na brehu 4, 901 01 Malacky, 034 / 772 2228
(Štátne zariadenia)

Centrum voľného času Nová Baňa
Bernoláková 30, 968 01 Nová Baňa, 045 68 56 365
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Nové Zámky
ul. B. Nemcovej 6, 940 01 Nové Zámky, 035 / 642 0401
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Pezinok
Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok, 033 / 641 2020
(Štátne zariadenia)

Centrum voľného času Relax - Rimavská Sobota
SNP 9, 979 01 Rimavská Sobota 1, 047/ 562 4691
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Revúca
Kollárova 9, 050 01 Revúca, 058 / 443 1031
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Senec
Lichnerova 61, 903 01 Senec, 02 / 4592 3300
(Štátne zariadenia)

Centrum voľného času Senica
Sadová 646/8, 905 01 Senica, 034 / 651 3539
(Štátne zariadenia)

Centrum voľného času Skalica
Pri potoku 10, 909 01 Skalica, 034 / 664 8688
(Štátne zariadenia)

Centrum voľného času Šaľa
927 01 Ĺ aÄľa, 031 / 770 3620
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Šamorín
Pomlejská 24, 931 01 Šamorín, 031 / 562 2153
(Štátne zariadenia)

Centrum voľného času Šaštín - Stráže
Štúrova 1328, 908 41 Šaštín - Stráže, 034 / 659 2871
(Štátne zariadenia)

Centrum voľného času Štúrovo
Hlavná 22, 934 01 Štúrovo, 036 / 75 112 39
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Trend - Detva
Obrancov mieru 7, 962 12 Detva, 045 / 545 5529
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Veľký Meder
SĂ­dlisko M.KorvĂ­na, 932 01 VeÄľkĂ˝ Meder, 031 / 555 2415
(Štátne zariadenia)

Centrum voľného času Zlaté Moravce
Rovňanova, 953 01 Zlaté Moravce, 037 / 632 1184
(Voľnočasové aktivity)

Centrum voľného času Žarnovica
Nám. SNP 24, 966 81 Žarnovica, 045 / 681 2363
(Voľnočasové aktivity)

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava I.
Fedákova 3, 841 02 Bratislava, 02 / 6446 1435
(Štátne zariadenia)

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava I.
Jesenského 8, 811 01 Bratislava, 02 / 5443 4442
(Štátne zariadenia)

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava II.
BancĂ­kovej 2, 821 03 Bratislava, 02 / 4341 0712
(Štátne zariadenia)

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava III.
Hubeného 25, 831 05 Bratislava, 02 / 4488 2406
(Štátne zariadenia)

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava IV.
Fedákova 3, 841 02 Bratislava, 02 / 6446 1467
(Štátne zariadenia)

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava V.
Hrobákova 3, 851 02 Bratislava, 02 / 6241 1955
(Štátne zariadenia)

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Čadca
KukuÄŤĂ­nova 162, 022 01 ÄŚadca, 041 / 43 341 82
(Štátne zariadenia)

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Dolný Kubín
Ul. M.R. Štefánika 1810/15, 026 01 Dolný Kubín
(Štátne zariadenia)

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Liptovský Mikuláš
Okoličianska 333, 031 04 Liptovský Mikuláš, 044 / 552 5021
(Štátne zariadenia)

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Martin
Ul. Pavla Mudroňa 22, 036 01 Martin, 043 / 42 391 11
(Štátne zariadenia)

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Námestovo
Nám. A.Bernoláka 378/7, 029 01 Námestovo, 043 / 55 810 66
(Štátne zariadenia)

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Pezinok
Cajlanská 95, 902 01 Pezinok, 033 / 640 4388
(Štátne zariadenia)

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Poprad
Šrobárova 3289/20, 058 01 Poprad, 052 / 774 1416
(Štátne zariadenia)

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri Diagnostickom centre Bratislava II.
Slovinská 1, 821 04 Bratislava, 02 / 4342 1659
(Štátne zariadenia)

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri Pedagogicko-psychologickej poradni Nové Mesto n/Váhom
Športová 40, 915 01 Nové Mesto n/Váhom, 032 / 7714 507 032 / 7714 526
(Pedagogické a psychologické)

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri Pedagogicko-psychologickej poradni Partizánske
Februárová 153/3; (žltá budova oproti pošte, 2. poschodie), 958 01 Partizánske, 038 / 749 1922
(Pedagogické a psychologické)

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Trstená
SNP 227/23, 028 01 Trstená, 043 / 53 911 60
(Štátne zariadenia)

Colný kriminálny úrad, pobočka Nitra
/riaditeľstvo/ Bajkalská 24, 824 97 Bratislava, 037 / 651 5020 - Nitra
(ColnĂ­ci)

COR Centrum, n.o.
Tulská 38, 974 04 Banská Bystrica, 048 / 41 335 66
(Zariadenia)

CVÄŚ
Radvanská 1, 974 05 Banská Bystrica
(Voľnočasové aktivity)

CVÄŚ
Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica, 048 / 41 254 62
(Voľnočasové aktivity)

CVČ - Jelšava
Nám. Republiky 510, 049 16 Jelšava, 058 / 48 814 06
(Voľnočasové aktivity)

CVÄŚ - Kokava nad Rimavicou
Nám. 1. mája, 985 05 Kokava nad Rimavicou, 047 / 42 933 00
(Voľnočasové aktivity)

CVÄŚ - Zvolen
Okružná 2471/131, 960 01 Zvolen, 045 / 53 634 50
(Voľnočasové aktivity)

CVČ Gemerské Dechtáre
Gemerské Dechtáre 170, 980 04 Gemerské Dechtáre, 047 / 569 9637
(Voľnočasové aktivity)

CVÄŚ IUVENES
Nám. slobody 30, 986 01 Fiľakovo, 047 / 438 1725
(Voľnočasové aktivity)

CVÄŚ Kremnica
Dolná 48/19, 967 01 Kremnica, 045 / 67 430 92
(Voľnočasové aktivity)

CVČ Maják
Ĺ pania Dolina 15, 974 01 Ĺ pania Dolina, 048 / 419 8280
(Voľnočasové aktivity)

CVÄŚ Zvolen
Lieskovská cesta 2298/4, 960 01 Zvolen
(Voľnočasové aktivity)

Charitatívna služba v rodinách
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 01 Topoľčany, 038 / 53 531 11 kl. 314
(Iné)

Charitatívna služba v rodinách
Mederčská 39, 945 01 Komárno
(Iné)

Charitatívna služba v rodinách
P. Pázmáňa 51, 927 01 Šaľa, 031 / 77 168 85
(Iné)

D

Detská psychiatrická liečebňa Hraň
Lesná 447, 076 03 Hraň, 056 / 679 00 12, -20
(Psychiatrické zariadenia)

Detské integračné centrum Trnava
Čajkovského 55, 917 08 Trnava, 033 / 552 1165
(Štátne zariadenia)

DetskĂ˝ fond SR
Stavbárska 38, 821 07 Bratislava, +421 2 43 63 43 54
(Všeobecné)

DetskĂ˝ charitatĂ­vny dom Sv. Lujzy
Samova 4 , 950 50 Nitra, 037 / 77 202 14
(Iné)

Diagnostické centrum Košice
Opatovská cesta 101, 041 85 Košice, 055 / 698 5459
(ZdravotnĂ­cke)

Diagnostické centrum pre deti Ružomberok
JanÄŤeka 32, 034 01 RuĹľomberok, 044 / 432 4209
(Štátne zariadenia)

Diagnostické centrum pre mládež - dievčatá Žilina
Na Skalke 16, 013 01 Žilina-Lietavská Lúčka, 041 / 568 8494
(Štátne zariadenia)

Diagnostické centrum pre mládež Bratislava IV.
TrstĂ­nska 2, 843 58 Bratislava, 02 / 6595 6215
(ZdravotnĂ­cke)

Diecézna charita Nitra- charitatívno-sociálne centrum /denné azylové centrum/
Samova 4, 949 01 Nitra, 037 / 772 1738
(Sociálne)

Dom Charitas sv. Kláry - útulok, krízové stredisko
Borbisova 5, 031 01 Liptovský Mikuláš, 044 / 562 1932
(Iné)

Dom Krištof - Centrum pre rodinu
K.Pribinu 26, 911 01 TrenÄŤĂ­n, 032 / 743 0825
(Zariadenia)

Dom sv. Alžbety - krízové stredisko
9.mája 74, 974 01 Banská Bystrica, 048 / 414 4431
(Krízové)

Domka, združenie saleziánskej mládeže Košice
Na Kalvárii 23, 040 01 Košice, 055 / 625 4887
(Neštátne organizácie)

Domov pre osamelých rodičov
Centrum soc. prevencie, ul. Sv. Cyrila a Metoda 18, 955 01 Topoľčany
(Sociálne)

Domov pre osamelých rodičov
949 01 Nitra, 037 / 77 208 07
(Sociálne)

Domov pre týrané ženy Bratislava
Bratislava, 02 / 4446 0606
(Iné)

Domov v rodine, OZ
Kostolianska 55, 040 01 Košice
(Sociálne)

Domum útulok, domov pre osamelých rodičov (mesto Piešťany)
Námestie SNP 1457/3, 921 01 Piešťany, 033 / 772 7687
(Iné)

DPD DD a DSS- Ăştulok
Wolkerova 26, 940 01 Nové Zámky, 035 / 642 0790
(Iné)

Druhá psychiatrická klinika Košice
Rastislavova 43, 041 90 Košice, 055 / 615 2720 - prednosta 055 / 615 2722 - sekretariát
(Psychiatrické zariadenia)

DĂşha Hlohovec
Nerudova 12, 920 01 Hlohovec, 033 / 742 1153
(Neštátne organizácie)

E

Ego Fit, s.r.o. Bratislava
Rajecká 18, 821 07 Bratislava, 02 / 455 262 38
(Psychiatrické zariadenia)

eMklub o.z. (útulok pre dievčatá)
Hostie 326, 951 94 Hostie, okres Z. Moravce, 037 / 692 22 981
(Iné)

F

Fakultná nemocnica Nitra, pedopsychiatrická ambulancia
Špitálska 11, 949 01 Nitra, 037 / 6545 516
(Psychiatrické zariadenia)

Fakultná nemocnica s poliklinikou - Ambulancia medicíny drogových závislostí
Budova patológie - vlastný vchod, 940 01 Nové Zámky, sestra: 035 / 691 2470 lekár: 035 / 691 2802
(Psychiatrické zariadenia)

Fakultná nemocnica Trenčín, Psychiatrická klinika
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, 032 / 6566 488 032 / 6566 311
(Terapia sociálno-patologických javov)

Farská charita
Školská 184, 956 33 Chynorany okr. Topoľčany, 038 / 54 246 17
(Iné)

Farská charita
Oponice 98, 955 14 Oponice, 038 / 53 172 23
(Iné)

Filia n.o. Košice
Trieda SNP 3, 040 11 Košice
(Neštátne organizácie)

Fórum osamelých matiek Bratislava
Junácka 10, 820 00 Bratislava
(Krízové)

G

Galantské osvetové stredisko
Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta, 031 / 780 2621
(Osvetové strediská)

Gemerské osvetové stredisko Rožňava
Betliarska 8, 048 01 Rožňava, 058 / 732 4258
(Osvetové strediská)

Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota, 047 / 563 1095, 047 / 562 1222
(Osvetové strediská)

Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog
Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava, +421 2 5729 5730
(Štátna správa)

Gréckokatolícka diecézna charita - Agentúra podporovaného zamestnávania pri RS CKD
Jarková 79, 080 01 Prešov, 051 / 772 37 09; 051 / 758 11 38
(Sociálne)

Gréckokatolícka diecézna charita - Resocializačný systém Cesta k domovu
Hlavná 2, 080 01 Prešov, 051 / 75 62 601
(Všeobecné)

Gréckokatolícka diecézna charita - Sociálne centrum
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov, 051 / 772 37 52
(Neštátne organizácie)

Gréckokatolícka diecézna charita - Školiace pracovisko FF PU v Prešove, Inštitút edukológie a sociálnej práce, Katedra sociálnej práce a andragogiky
Dom Charitas - Jarková 79, 080 01 Prešov, 051 / 772 37 09; 051 / 759 48 11
(Štátne zariadenia)

Gréckokatolícka charita
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov, 051/7723970
(Resocializácia)

H

H - klub
ATS Osuského 10, 851 03 Bratislava
(Kluby abstinentov)

Hippokrates, s.r.o. Bratislava - súkromné zdravotnicke centrum, psychiatrická ambulancia
Ĺ ulekova 20 (vstup z Novostvetskej), 811 03 Bratislava, 02 / 5920 4200
(Psychiatrické zariadenia)

Hontiansko-novohradské osvetové stredisko - detašované pracovisko Veľký Krtíš
Nám. A. H. Škultétyho 35, 990 01 Veľký Krtíš, 047 / 48 317 46
(Osvetové strediská)

Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov
Rhodyho 6, 085 01 Bardejov, 054 / 472 2275
(Osvetové strediská)

Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou
sídl. 1.mája 74, Vranov nad Topľou, 057 / 442 2871
(Osvetové strediská)

I

ICM (Informačné centrum mladých)
Kasárenská 6, 934 01 Levice
(Neštátne organizácie)

ICM (Informačné centrum mladých)
ČsA, 955 01 Topoľčany, 038 / 532 7315
(Neštátne organizácie)

ICM (Informačné centrum mladých) NITRA
Na hĂ´rke 30, 941 01 Nitra
(Neštátne organizácie)

Ideálna Mládežnícka Aktivita (IMA) Bratislava
Pražská 11, 816 36 Bratislava, 02 / 5244 4711
(Voľnočasové aktivity)

II. Psychiatrická klinika SZU, nemocnica F. D. Roosvelta Banská Bystrica
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, 048 / 433 5821
(Psychiatrické zariadenia)

Informačné centrum mladých Nižná
Hviezdoslavova 308, Nižná, 043 / 538 1130
(Neštátne organizácie)

institut_01

()

institut_02

()

Integra, o.z., Združenie pre duševné zdravie
Špitálska 11, 071 01 Michalovce, 056 / 688 4821
(Neštátne organizácie)

IOGT - Spoločnosť pre zdravý životný štýl
Ul. Vavra Šrobára 6, 927 00 Šaľa
(Neštátne organizácie)

Iskra, n.o.
Ul. Zdenka Nejedlého 13, 934 01 Levice, 036 / 63 459 54
(Sociálne)

Iuventa Bratislava
Karloveská 34, 841 04 Bratislava, 02 / 6025 3000
(Voľnočasové aktivity)

J

JAS KLUB
Hraničná č. 2, 827 99 Bratislava
(Kluby abstinentov)

Junior SereÄŹ
Novomestská 53, 926 00 Sereď, 031 / 789 2337
(Neštátne organizácie)

Junior Sládkovičovo
Fučíkova 4, 925 21 Sládkovičovo, 031 / 784 2485
(Neštátne organizácie)

K

Kalokagatia Trnava
Strelecká 1, 917 01 Trnava, 033 / 551 1551
(Neštátne organizácie)

KASPIAN
Ambroseho 15, 851 02 Bratislava, +421 2 6224 7884
(Neštátne organizácie)

Klub abstinentov „Kremienok“
Psychiatrická nemocnica, ČSA 234/139, 967 01 Kremnica, 045 / 67 064 17
(Kluby abstinentov)

Klub abstinentov Brezová pod Bradlom
Budovateľská 379/46, 906 13 Brezová pod Bradlom
(Kluby abstinentov)

Klub abstinentov južného Zemplínu, Trebišov
Ternavská 2239/13, 075 01 Trebišov
(Kluby abstinentov)

Klub abstinentov KLUS Poprad Psychocentrum
MPÄŚÄ˝ 3053/11, 058 01 Poprad
(Kluby abstinentov)

Klub abstinentov Omšenie
Omšenie č. 17, 914 43 okr. Trenčín
(Kluby abstinentov)

Klub abstinentov Piešťany
Pastoračné centrum, ul. Poštová, 921 01 Piešťany
(Kluby abstinentov)

Klub abstinentov pri Mestskej organizácii kultúry a športu v Starej Ľubovni
PodolĂ­nec 321, 065 03
(Kluby abstinentov)

Klub abstinentov Senica
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica
(Kluby abstinentov)

Klub abstinentov Žilina
Bajzova 2417/13, 010 01 Žilina
(Kluby abstinentov)

Klub abstinujĂşcich priateÄľov Prievidze
KaSS - Dom KultĂşry, F. Madvu 11, 971 03 Prievidza
(Kluby abstinentov)

Klub gamblerov Banská Bystrica
FNsP F.D.Roosevelta - budova, 977 01 Banská Bystrica
(Kluby abstinentov)

Klub Nádej Liptovský Mikuláš
Dom kultúry - Klub Nádej OZ, 031 01 Liptovský Mikuláš
(Kluby abstinentov)

KLUS Humenné
1. mája 2680/19, 069 01 Snina
(Kluby abstinentov)

KOÄŚ - STANICA 1, KRUCIATA - OSLOBODENIE ÄŚLOVEKA
Kláštor Minoritov, 054 01 Levoča, 053/451 45 70
(Kluby abstinentov)

Komunita Ľudovítov n.o., Dom nádeje bez drog
Ľudovítov, časť Šopy 3, 941 11 Palárikovo, 035 / 64 939 85
(Zariadenia)

Košické osvetové stredisko
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, 055 / 622 7552
(Osvetové strediská)

Košický samosprávny kraj, Resocializačné stredisko
Svätoplukova 28, 040 01 Košice, 055 / 633 6986
(Zariadenia)

Krajská prokuratúra Bratislava
Vajnorská 47, 812 56 Bratislava, 02 / 4425 8378
(ProkuratĂşra)

Krajská prokuratúra Košice
Mojmírova 5, 040 01 Košice, 055 / 681 6387
(ProkuratĂşra)

Krajská prokuratúra Nitra
Damborského 1, 949 66 Nitra, 037 / 65 227 30
(ProkuratĂşra)

Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov, 051 / 772 2406
(ProkuratĂşra)

Krajská prokuratúra Trenčín
Piaristická 17, 912 50 Trenčín, 032 / 653 8051
(ProkuratĂşra)

Krajské centrum voľného času
Hemerkova 28, 040 01 Košice, 055 / 645 2738
(Štátne zariadenia)

Krajské osvetové stredisko Košice
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, 055 / 72 996 05
(Osvetové strediská)

Krajské osvetové stredisko Nitra
Fatranská 3, 949 01 Nitra, 037 / 653 1544-6
(Osvetové strediská)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
Špitálska 14, 832 28 Bratislava, 0961 / 021 130, 0961 / 021 206
(PolĂ­cia)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov, 0961 / 802 128
(PolĂ­cia)

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici
Ul. 9.mája č.1, 974 86 Banská Bystrica, 0961 60 2131, 0961 60 2131
(PolĂ­cia)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
Kalvárska 2, 949 36 Nitra, 0961 / 302 133, 0961 / 302 135
(PolĂ­cia)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
Kuzmányho 26, 012 23 Žilina, 0961 / 402 115, 0961 / 402 116
(PolĂ­cia)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Poradensko-informačné centrum
Jilemnického 1, 911 01 Trenčín, 0961 / 202 116, 0961 / 202 122
(PolĂ­cia)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Úrad justičnej a kriminálnej polície Košice
Kuzmányho 8, 040 01 Košice, 0961 / 921 016
(Súdnictvo a väzenstvo)

KrajskĂ˝ sĂşd v Nitre
Ĺ tĂşrova 9, 949 01 Nitra, 037 / 65 268 80, 037 / 65 268 81, 037 / 65 268 82
(Súdnictvo a väzenstvo)

Krajský školský úrad
Hviezdoslavova 3, 911 01 TrenÄŤĂ­n, 032 / 741 1330
(Štátne zariadenia)

Krajský školský úrad
Komenského 35, 010 01 Žilina, 041 / 707 6211
(Štátne zariadenia)

Krajský školský úrad
Teplická 4, 831 02 Bratislava, 02 / 4920 7801
(Štátne zariadenia)

Krajský školský úrad Košice
Komenského 52, 040 78 Košice, 055 / 796 1216
(Štátne zariadenia)

Krajský školský úrad Prešov
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov, 051 / 708 2343
(Štátne zariadenia)

Krajský školský úrad Trnava
Vajanského 2, P.O.BOX 4, 917 01 Trnava, 033 / 555 0211
(Štátne zariadenia)

Krajský úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, 975 41 Banská Bystrica, 048 / 43 063 16
(Štátna správa)

Krajský úrad Košice
Komenského 52, 041 26 Košice, 055 / 6001 201 , 055 / 6001 205
(Štátna správa)

Krajský úrad Prešov
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov, 051 / 708 2353, 051 / 708 2313
(Štátna správa)

KrajskĂ˝ Ăşrad TrenÄŤĂ­n
Hviezdoslavova 3, 911 01 TrenÄŤĂ­n, 032 / 741 1206, 032 / 741 1405
(Štátna správa)

KrajskĂ˝ Ăşrad Trnava
Kollárova 8, 917 77 Trnava, 033 / 556 4407
(Štátna správa)

KrajskĂ˝ Ăşrad v Bratislave
Staromestská 6, 814 71 Bratislava, 02 / 5391 2407
(Štátna správa)

KrajskĂ˝ Ăşrad v Nitre
Štefánikova 69, 949 80 Nitra, 037 / 65 492 19, 037 / 65 492 40
(Štátna správa)

Krajský úrad v Žiline
Ul. Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina, 041 / 511 7204
(Štátna správa)

KRASA A-klub Kanianka
Základná škola Kanianka, 972 17 Kanianka
(Kluby abstinentov)

Krízové centrum ADCH Košice
Alejova 2, 040 01 Košice, 055 / 642 0004
(Krízové)

Krízové centrum Maják - SČK Trebišov
UZ SČK, 075 01 Trebišov, 056 / 67 224 95
(Krízové)

Krízové centrum rodiny SLONAD
Bratislava, 02 / 5729 7245
(Krízové)

Krízové stredisko - Palkovo centrum
Školská 16, 031 01 Liptovský Mikuláš, 044 / 552 2962
(Krízové)

Krízové stredisko pre deti ( od 2-18 rokov)
940 01 Nové Zámky, 035 / 760 2208
(Sociálne)

Kysucké osvetové stredisko
Moyzesova 1770, 022 01 ÄŚadca, 041 / 433 1251
(Osvetové strediská)

L

Liečebno-výchovné sanatórium, Čakany
ÄŤ.d. 7, 930 40 ÄŚakany, 031 / 5602 971 031 / 5693 504
(Terapia sociálno-patologických javov)

Liečebno-výchovné sanatórium, Košice-Barca
Tešedíkova 3, 040 17 Košice, 055 / 6855 181 Diagnostické centrum - záchytné oddelenie Mgr. Dana Bednárová - 0911703803 Mgr. Libuša Marková - 0905241144 Mgr. Zoran Maco - 0918742735
(Terapia sociálno-patologických javov)

Linka dĂ´very Bratislava
Bratislava, 02 / 4446 0606
(Krízové)

Linka Nezábudka Bratislava
Bratislava, 0800 / 110 022
(Krízové)

Liptovské osvetové stredisko
ul. 1.mája, 031 01 Liptovský Mikuláš, 044 / 552 2389
(Osvetové strediská)

Ä˝

Ľubovnianske osvetové stredisko
Nám. generála Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa, 052 / 432 3923
(Osvetové strediská)

M

Magistrát mesta Košice, odbor soc. vecí
040 01 Košice
(Samosprávne orgány)

Maják do života Bratislava
Karpatská 24, 811 05 Bratislava
(Neštátne organizácie)

MAJÁK Poprad, o.z.
Šrobárova 3289/20, 058 01 Poprad
(Neštátne organizácie)

MAJÁK, n.o.
Bernolákova 37, 953 00 Zlaté Moravce, 037 / 642 2474
(Sociálne)

Malokarpatské osvetové stredisko
Horná 20, 900 01 Modra, 033 / 643 3489
(Osvetové strediská)

Manus o.z.
KoceÄľova 2, Martin, 043 / 42 812 40
(Zariadenia)

Mestská polícia - MsÚ Čadca
Májová 1355, 022 01 Čadca, 041 / 433 2133
(PolĂ­cia)

Mestská polícia - MsÚ Dolný Kubín
Nám. P.O.Hviezdoslava 1651, 026 01 Dolný Kubín, 043 / 581 4441
(PolĂ­cia)

Mestská polícia - MsÚ Liptovský Milkuláš
M.Pišúta 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, 044 / 552 5360
(PolĂ­cia)

Mestská polícia - MsÚ Martin
Letricha 5, 036 49 Martin, 043 / 423 0885
(PolĂ­cia)

Mestská polícia - MsÚ Žilina
Hollého 11/A, 010 01 Žilina, 041 / 562 2357
(PolĂ­cia)

Mestská polícia Hurbanovo
ul. Konkolyho ÄŤ. 3, 947 01 Hurbanovo
(Samosprávne orgány)

Mestská polícia Kolárovo
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo, 035 / 79 009 31
(Samosprávne orgány)

Mestská polícia Komárno
Hradná ul., 945 01 Komárno, 035 / 77 133 29
(Samosprávne orgány)

Mestská polícia Košice
Trieda SNP 48/a, 040 11 Košice
(Samosprávne orgány)

Mestská polícia Levice
J.Bottu 5, 934 01 Levice, 036 / 63 120 22
(Samosprávne orgány)

Mestská polícia Nitra
CintorĂ­nska 6, 949 01 Nitra, 037 / 651 3311
(Samosprávne orgány)

Mestská polícia Nové Zámky
Školská 14, 940 01 Nové Zámky, 035 / 641 2158
(Samosprávne orgány)

Mestská polícia Šaľa
Hollého 9, 927 05 Šaľa, 031 / 77 059 87
(Samosprávne orgány)

Mestská polícia Štúrovo
Nám. Slobody 1, 943 01 Štúrovo, 036 / 75 114 63
(Samosprávne orgány)

Mestská polícia Šurany
ul. Nám. Hrdinov č. 1, 942 01 Šurany, 035 / 65 001 00
(Samosprávne orgány)

Mestská polícia Topoľčany
Nám. M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany, 037 / 53 261 47
(Samosprávne orgány)

Mestská polícia v Banskej Bystrici
UL. ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica, 048 / 433 0708
(Samosprávne orgány)

Mestská polícia v Banskej Štiavnici
Radničné námestie 1, 969 01 Banská Štiavnica, 045 /694 9601
(Samosprávne orgány)

Mestská polícia v Lučenci
Dr. Herza 23, 984 01 LuÄŤenec, 047 / 451 2320
(Samosprávne orgány)

Mestská polícia v Žiari nad Hronom
Nám. M. Slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 045 / 673 5159
(Samosprávne orgány)

Mestská polícia vo Veľkom Krtíši -
Železničná č.1, 990 01 Veľký Krtíš, 047 / 491 1073
(Samosprávne orgány)

Mestská polícia vo Zvolene
Nám. Slobody 24, 960 01 Zvolen, 045 / 533 1000
(Samosprávne orgány)

Mestské kultúrne stredisko Bratislava
Uršulínska 11, 812 93 Bratislava
(Osvetové strediská)

Mestské kultúrne stredisko Šahy Hontianske múzeuma galéria Ľ.Simonyiho
J.Rotaridesa 13, 936 01 Ĺ ahy, 034 / 621 3252
(Osvetové strediská)

Mestské kultúrne stredisko Šaľa
ul.SNP 16, 927 01 Ĺ aÄľa, 031 / 77 040 51
(Osvetové strediská)

MestskĂ˝ Ăşrad - Ĺ kolskĂ˝ Ăşrad RuĹľomberok
Nám. A.Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, 044 / 431 4466
(Samosprávne orgány)

MestskĂ˝ Ăşrad DolnĂ˝ KubĂ­n
Nám. P.O.Hviezdoslava 1651, 026 01 Dolný Kubín, 043 / 581 4412
(Samosprávne orgány)

Mestský úrad Martin, odbor sociálnej starostlivosti a zdravotníctva,Kancelária Zdravé mesto
Nám. S.Hurbana Vajanského 1, 036 01 Martin, 043 / 420 4337
(Samosprávne orgány)

MestskĂ˝ Ăşrad v Brezne
Nám. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno, 048 / 61 132 84
(Samosprávne orgány)

MestskĂ˝ Ăşrad v Detve
J.G.Tajovského 7, 962 12 Detva, 045 / 545 5528
(Samosprávne orgány)

MestskĂ˝ Ăşrad v Krupine
Svätotrojičné nám. 4, 963 01 Krupina, 045 / 555 0323
(Samosprávne orgány)

Mestský úrad v Poltári
Železničná 489/1, 987 01 Poltár, 047 / 422 3380
(Samosprávne orgány)

MestskĂ˝ Ăşrad v RevĂşcej
Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca, 058 / 442 2243
(Samosprávne orgány)

MestskĂ˝ Ăşrad v Rimavskej Sobote
Svätoplukova č.9, 979 01 Rimavská Sobota, 047 / 56 046 13
(Samosprávne orgány)

Mestský úrad v Žarnovici
Nám. SNP 33, 966 81 Źarnovica, 045 / 681 2150
(Samosprávne orgány)

Metanoia - "Dom na polceste"
Poštová 57, 900 27 Bernolákovo, 02 / 459 94 795
(Zariadenia)

Metodicko-pedagogické centrum
Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov, 051 / 756 5124
(Štátne zariadenia)

Metodicko-pedagogické centrum Trenčín
Pod Sokolice 14, 911 01 TrenÄŤĂ­n, 032 / 744 3367
(Štátne zariadenia)

Mgr. Ján Záskalan - psychológ, psychoterapeut
Sládkovičova 7/A, 947 05 Banská Bystrica
(Pedagogické a psychologické)

Miestne zdruĹľenie YMCA Nitra
Na hĂ´rke 30, 949 11 Nitra, 037 / 77 329 20
(Neštátne organizácie)

MUDr. Iveta Süttőová, s.r.o. - Psychiatria
Ľ. Štúra 18, č.dverí: 3, 940 02 Nové Zámky, 035 / 640 3091
(Psychiatrické zariadenia)

Myjavské osvetové stredisko
Partizánska 290/17, 907 01 Myjava, 034 / 621 3252
(Osvetové strediská)

N

n.o. Re Socia
Kladenská 46, 040 18 Košice-Krásna nad Hornádom
(Zariadenia)

n.o. Ĺ anca
budova Lesnej správy č.8, 072 41 Remetské Hámre, 056 / 69 810 10
(Zariadenia)

Nadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava, + 421 2 57 297 113
(Všeobecné)

Kreslenie, lego a zvieratká. To sú najobľúbenejšie krúžky pre deti

Ponuku krúžkov priamo v školách obohacujú súkromníci. Krúžky v centrách voľného času bývajú o niečo lacnejšie

Písmo:A-|A+00

BRATISLAVA. Točenie keramiky, skladanie lega a starostlivosť o zvieratká. Práve o tieto záujmové krúžky majú malí Bratislavčania v ostatných rokoch najväčší záujem.

Ceny krúžkov sú rôzne. Krúžky, ktoré organizujú školy, obyčajne stačí „zaplatiť“ vzdelávacím poukazom. Ten dostane každý žiak na začiatku školského roka. Poukaz však platí len na jeden krúžok a ponuka škôl býva obmedzená ich možnosťami.

V piatich centrách voľného času (CVČ), ktoré spadajú pod mesto Bratislava, zaplatíte za krúžok od 30 do 80 eur ročne.

Drahšie sú krúžky od súkromných spoločností, ktoré prídu za vašimi deťmi priamo do školy. Ročné školné môže byť od 80 eur vyššie. Výhoda je, že na ne deti netreba voziť.

„Väčšina prvákov navštevuje priemerne dva krúžky, najmä športové, výtvarný a tanečný,“ povedala Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky. Podľa jej prieskumu neváha tretina rodičov investovať do záujmových krúžkov ročne sto až dvesto eur.

Výtvarný vedie

Najväčší záujem v centrách a školách je tradične o výtvarne zamerané krúžky. „Veľmi teraz letí točenie na hrnčiarskom kruhu a následné opracovanie glazúry,“ hovorí riaditeľka Centra voľného času Gessayova Katarína Búliková. Centrá organizujú tiež krúžky maľby, kresby, grafiky, krúžky šitia, výroby šperku či prácu s textilom.

Populárne sú aj chovateľské krúžky. Len v petržalskom CVČ mávajú týždenne až päť kurzov starostlivosti o zvieratá.

„Máme k dispozícii minizoo – vodnú korytnačku Maryšu, morské prasiatka, škrečky, kanárika, párik korel, papagája, zajace, chameleóna, činčily,“ vymenúva riaditeľka centra.

Výšku poplatkov v CVČ určuje všeobecné záväzné nariadenie schválené bratislavským magistrátom. Aktuálne je to tri až osem eur na mesiac, ročné školné je teda od 30 do 80 eur.

„O výške príspevku rozhoduje riaditeľ centra podľa náročnosti záujmového útvaru, napríklad na materiálne potreby alebo personálne obsadenie,“ dodala Iveta Kešeľáková z tlačového oddelenia magistrátu.

Ak by ste chceli krúžok v CVČ uhradiť vzdelávacím poukazom zo školy, neuspejete všade. V CVČ na Štefánikovej ulici ním môžete pokryť len časť poplatku.

„Tých rodičov, ktorí odovzdajú poukaz CVČ, zvýhodňujeme minimálnym poplatkom,“ povedala riaditeľka staromestského CVČ Ľubica Škultétyová.

Poukaz sa navyše nedá uplatniť vo všetkých centrách. „Poukazy neberieme. Ich prípadný počet je taký malý, že finančný prínos je nižší ako náklady na ich administrovanie,“ spresnila šéfka CVČ Gessayova.

Krúžky od súkromníkov

Ponuku krúžkov obohacujú súkromné spoločnosti alebo občianske združenia, ktoré ich organizujú priamo v školách. „Funguje to tak, že my oslovíme školy a nadviažeme spoluprácu,“ vysvetlila Katarína Donáthová z občianskeho združenia Krúžky v škole, ktoré má v ponuke 18 rôznych záujmových aktivít.

Centrá v číslach:

  • V Bratislave funguje päť centier voľného času (CVČ).
  • Ich rozpočet je spolu 1,1 milióna eur.
  • Školné v CVČ je tri až osem eur na mesiac.
  • Pravidelne ich navštevuje tritisíc detí, príležitostne až 16-tisíc.

0 thoughts on “Gessayova Centrum Volneho Casu Pezinok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *